قوم گرایی محصول سیاست‌های ناکارآمد فرهنگی

گفتگو7

متاسفانه صدا وسیما به صورت تلویحی در برخی موارد عملا تضادها و تنش‌های اجتماعی را تقویت می‌کند و همین باعث شده تا کوچکترین کاری که از آنها سر می‌زند با واکنش تند برخی از اقوام مواجه شود. وی سیاست‌های ناکارآمد فرهنگی را هم یکی از دلایل مهم تقویت قوم گرایی در ایران عنوان می‌کند و می‌گوید این سیاست‌ها باعث شده تا مردم و اقوام هر روز با هم غریبه تر شوند.

سعید معید فر در گفتگو با روزان مطرح کرد: دوشنبه ۲۵/۸/۹۴

روزان نیوز-درجامعه ما حوزه تعاملات اجتماعی روز به روز گسسته تر می‌شود.

مهدخت قویدل – روز جمعه ۱۵ آبان ۹۴ برنامه تلویزیونی فیتیله که ۱۵ سال بود برای کودکان پخش می‌شد احتمالا برای همیشه تعطیل شد. برنامه‌‌ای که بچه‌های ایرانی سال‌ها با شخصیت‌های آن زندگی کرده بودند، با آنها خندیده بودند و بزرگ شده بودند به دلیل یک اشتباه یا یک قسمت طنز دیگر پخش نمی‌شود. از آن قسمت طنز برنامه به این تعبیر شد که قصد آنها اهانت به آذری زبان‌ها بوده و صدا وسیما هم به خاطر پخش این برنامه زیر سئوال رفت و عوامل برنامه توبیخ شدند و چند مدیر شبکه هم اخراج. اما ظاهرا این برخوردها برای عده‌‌ای کافی نبود. در بعضی از شهرهای ایران تعدادی از هموطنان ترک زبان به خیابان‌ها آمدند و اعتراض به یک برنامه تلویزیونی در بعضی مناطق حالت اعتراضات خیابانی گرفت. واکنش اینستاگرامی یکی از نماینده‌های مجلس هم شعله این عصبانیت را بیشتر کرد. وقتی قسمت‌هایی از جامعه نمی‌توانند از خطای یک گروه برنامه ساز تلویزیونی که ۱۵ سال تمام سعی کرده بودند خنده ر ابه لبان آنها بیاورند بگذرند، باید درباره این جامعه عصبانی چه گفت؟ فیتیله ای‌ها چقدر مقصر هستند؟

دکتر سعید معیدفر، استاد جامعه شناسی، دلیل این سخت گیری‌ها در برخورد با عوامل یک برنامه و اعتراضات خیابانی پس از آن را محصول قومیت گرایی می‌داند و می‌گوید: در برخی از اقوام ایرانی هنوز قوم گرایی بسیار مهمتر از تعلق داشتن به یک جامعه واحد بزرگتر است. وی مقصر اصلی این اتفاق و وقایع مشابه را خود صدا و سیما می‌داند که نتوانسته نقش اصلی خود به عنوان انسجام دهنده بین همه اقوام را به خوبی انجام دهد. معید فر معتقد است که متاسفانه صدا وسیما به صورت تلویحی در برخی موارد عملا تضادها و تنش‌های اجتماعی را تقویت می‌کند و همین باعث شده تا کوچکترین کاری که از آنها سر می‌زند با واکنش تند برخی از اقوام مواجه شود. وی سیاست‌های ناکارآمد فرهنگی را هم یکی از دلایل مهم تقویت قوم گرایی در ایران عنوان می‌کند و می‌گوید این سیاست‌ها باعث شده تا مردم و اقوام هر روز با هم غریبه تر شوند. مصاحبه روزان با این استاد جامعه شناسی را درباره فیتیله و حواشی آن در ادامه می‌خوانید:

 

فیتیله تعطیل شد. اما با وجود برخورد مسئولان با عوامل برنامه همچنان در برخی استان‌ها تعدادی از مردم از این برنامه دلخور هستند. چطور می‌شود که یک برنامه تلویزیونی بت